ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับโรงแรม

หนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญที่สุดของพนักงานแต่ละคนคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมอาจเป็นข้อแตกต่างระหว่างโรงแรมที่ดำเนินกิจการได้ดีและโรงแรมไม่ดี ผู้จัดการพนักงานสามารถจัดการความรู้สึกและการแสดงตนทั้งหมดของโรงแรมได้เกือบทั้งหมด ทำให้ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมเป็นเรื่องสำคัญมาก

มีหลายพื้นที่ที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญมาก หนึ่งในพื้นที่เหล่านี้สำหรับพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างในโรงแรมสามารถเปลี่ยนคุณภาพการให้บริการและบรรยากาศโดยรวมของโรงแรม ซึ่งหมายความว่าการตั้งพนักงานทุ่มเทและทุ่มเทสำหรับแต่ละตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นหน้าที่ของ HRC เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่ได้รับเลือกให้ทำงานที่โรงแรม ในหลายกรณีพนักงานโรงแรมจำนวนมากมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของโรงแรมเพียงอย่างเดียวเพราะไม่สามารถหางานอื่นได้ คนจำนวนมากไม่ค่อยมีความฝันในการทำงานหรือทำหน้าที่ในสภาพแวดล้อมของโรงแรม อย่างไรก็ตามมีบางคนที่ต้องการทำงานในฐานะที่เป็นและเป็นงานของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อหาพวกเขา

การเก็บรักษาพนักงานเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญใน บริษัท ที่ให้บริการ เนื่องจากพนักงานจำนวนมากไม่ได้ทำงานโรงแรมเป็นโครงการสุดท้ายหลายแห่งทำงานเฉพาะในโรงแรมเป็นเวลาสั้น ๆ เท่านั้น พนักงานคนอื่น ๆ อาจจำเป็นต้องข้ามไปเนื่องจากจรรยาบรรณในการทำงานไม่ดีหรือเรื่องอื่น ๆ อย่างไรก็ตามมีหลายวิธีที่ HR Manager สามารถลดความต้องการและความน่าจะเป็นของพนักงานที่จะย้ายไปทำงานอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับโรงแรมมีขนาดใหญ่มากในพื้นที่นี้ ผู้จัดการสามารถจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและการจูงใจที่ดีซึ่งจะทำให้พนักงานอยู่ที่โรงแรมได้อีกต่อไป ความคืบหน้าอย่างชัดเจนเพื่อให้เกินกว่าระดับที่สูงขึ้นในการให้บริการก็จะนำไปสู่ความพยายามที่ยืดเยื้อต่อพนักงาน

ประเด็นความก้าวหน้าและการส่งเสริมการขายของพนักงานเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับโรงแรม เป็นสิ่งสำคัญที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับโรงแรมอยู่ในพื้นที่นี้ โรงแรมที่เสนอวิธีการให้พนักงานเข้ารับตำแหน่งหรือให้การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งขั้นสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออัตราการเก็บรักษาพนักงาน เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและเวลาที่จำเป็นในการหาพนักงานใหม่ ๆ เพื่อทดแทนพนักงานที่ทำงานอยู่เสมอหลังจากได้รับการว่าจ้าง หนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะใช้คือบทเรียนภาษาอังกฤษ พนักงานของโรงแรมหลายแห่งไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับพวกเขาที่จะทำงานต่อที่โรงแรมต่อไปหากได้รับบทเรียนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคล ถ้าพนักงานรู้ว่าพวกเขาสามารถมาหาผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเมื่อมีปัญหาหรือปัญหาได้ง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาในการทำงานในจิตสำนึกที่ดี แผนกทรัพยากรบุคคลหลายแห่งดำเนินการเกมและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานน่าสนใจและน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน มีบริการที่หลากหลายที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถคิดเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานได้ บางทีโรงแรมอาจดำเนินการเลี้ยงเด็กหรือมีโปรแกรมทุกปี บริการเล็ก ๆ เหล่านี้เป็นวิธีที่ยาวนานในการสร้างพนักงานที่มีความสุข พนักงานมีความสุขทำธุรกิจให้มีความสุขและพอใจกับลูกค้า

อย่างที่คุณเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมเป็นสิ่งที่ดีมาก มีหลายพันวิธีที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถทำให้โรงแรมทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีปัญหาหลายอย่างที่อาจได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และแนวทางของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะไม่ทำลายความสำคัญของผู้จัดการ หากปราศจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมไม่เหมือนหรือเป็นที่พอใจต่อลูกค้าและพนักงาน

Source by Nick Nikolis
SBOBET
SBOBET
SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *