DIY น้ำยาปรับผ้านุ่ม – $ 1.00 ที่เก็บเงินดอลลาร์ท้องถิ่นนี้ แต่เราเป็นเพียง …

SBOBET
SBOBET
SBOBET

DIY น้ำยาปรับผ้านุ่ม – $ 1.00 สำหรับร้านค้าดอลลาร์แห่งนี้ แต่เรามีเพียง 2/3 ถ้วยและขวดทั้งหมดคือ 32 ออนซ์ (4 ถ้วย) ซึ่งหมายความว่าเราใช้เฉพาะประมาณ 18 เซนต์เท่านั้น Conditioner ซื้อในที่เก็บเงินดอลลาร์และเราใช้ขวดละ 1/2 ใบแล้ว 50 เซนต์ น้ำคือSource by rmreddick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *